ANALIZA MOŻLIWOŚCI

REWITALIZACJI FRAGMENTU RZEKI CZERNIEJÓWKI 

Praca wykonana w ramach programu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym 

współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem analizy jest zbudowanie podwaliny do konsultacji społecznych oraz pracy nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego danego fragmentu miasta Lublin.